Wednesday, 27 June 2012

Tajuk / Kandungan / Jam


Tajuk
Kandungan
Jam
1.
Budaya Dan Kepelbagaian  Kelompok Di Malaysia.
·         Pengertian dan konsep budaya serta  kepelbagaian  kelompok
·         Jenis dan demografi  kelompok


4

2.
Kesedaran Kepelbagaian Sosio-Budaya.
·         Bangsa
·         Struktur masyarakat/ kelas sosial
·         Kepercayaan
·         Bahasa
·         Adat resam
·         Jantina (gender)


6
3.
Implikasi Kepelbagaian Sosio-Budaya
·         Guru
·         Murid
·         Sekolah
·        Kurikulum tersirat


4
4.
Ketaksamaan  Peluang Pendidikan
·            Kelas sosial
·            Jantina
·            Kumpulan minoriti
·            Murid berkeperluan khas (exceptional students)
·            Isu-isu ketaksamaan peluang pendidikan
-          Orang Asli
-          Indigenous
-          Pedalaman


6
5.
Pembinaan Persekitaran Bilik Darjah Yang Mesra Budaya
·         Pengurusan persekitaran fizikal
·         Pengurusan persekitaran sosio-emosi
·         Perhubungan antara kelompok ethnik
·         Pengurusan pengajaran dan pembelajaran
·         Pedagogi relevan budaya dan kepelbagaian kelompok (Cultural and indigenous relevant pedagogy)
·         Pedagogi kelas bercantum
·         Sosiolinguistik
·         Penilaian berasaskan  budaya (Culturally  responsive  assessment)


15
6.
Kemahiran Komunikasi Guru
·         Lisan  dan bukan lisan
·         Laras bahasa


4
7.
Pelan Tindakan Mewujudkan Persekitaran Yang Mesra Budaya
·         Merancang dan melaksanakan pelan tindakan
-          Orang Asli
-          Indigenous
-          Pedalaman

6

                                    JUMLAH
45
Penilaian    
Kerja Kursus                                              (50%)
                                                                                                                         Peperiksaan                                               (50%)                            
                                                                              

0 comments:

 

blogger templates | Make Money Online